- TELEFONIA MÒBIL SIECOM -

Amb la telefonia mòbil de SIECOM pots gaudir d’uns preus assequibles i unes tarifes per a totes les necessitats, Cobertura Orange, roaming, missatges curts…

Et podem oferir:

Tarifes ## ACUMULA GIGUES ##

Les tarifes ## ACUMULA GIGUES ## et permet gastar les dades que no as gastat el mes següent, nomes acumulables d’un mes per l’altre.

il·limitades
+
21GB

6
90 /mes
  •  

il·limitades
+
27GB

8
90 /mes
  •  

il·limitades
+
60GB

10
90 /mes
  •  

il·limitades
+
153GB

11
90 /mes
  •  

il·limitades
+
180GB

13
70 /mes
  •  

il·limitades
+
270GB

14
70 /mes
  •  

Bons internacionals

100 MIN

5
00 /mes
  •  

300 MIN

12
00 /mes
  •  

Condicions legals:
Totes les tarifes són sense permanència, cobertura Orange
Preus IVA inclòs, Navegació compatible amb 4G en totes les modalitats de dades. Superada la navegació de dades s’aplica baixada de velocitat a 16Kb fins a 1 GB extra en totes les tarifes. Passat Mb addicionals el bono es talla. Superats els minuts del bono s’aplicarà preus de la tarifa bàsica. Prohibit l’ús en mòdems, routers o dispositius de concentració de tràfic.
TARIFA BÀSICA: (sense bonos de dades ni de veu contractades) 1,99€/mes. Trucades: Establiment de trucada 0,20€ mes 0,09€ minut. SMS: 0,15€. SMS internacional: 0,60€. Navegació: 0,0099 €/Mb.
TARIFES IL·LIMITADES: Inclou trucades a mòbils i fixos nacionals amb l’establiment de trucada inclòs. Excloses les trucades a serveis de tarificació especial (901, 902, 70X etc…) i numeració curta.
No està permès l’ús del servei de veu per a dispositius tipus «vigila bebès», «walkie talkie«, dispositius de concentració de tràfic o similars.

*Màxim 3000 min/mes, 150 destinacions/mes i 400 min. per dia.